Comunitatea Părţilor Interesate

Centre for ExcelleNce in TerRItorial management and Cadastre

DECLARAȚIE PRIVIND CONSIMȚĂMÂNTUL

 

Consimțământ de participare la activitățile din proiectul CENTRIC și înscriere în Baza de Date a Părților Interesate

 

Subsemnata/Subsemnatul

 

declar

că:

1.Proiectul CENTRIC ” Centre for ExcelleNce in TerRItorial management and Cadastre” finanțat de Comisia European prin Acordul de Grant nr. 664573, va crea, prin activitățile acestuia, o bază de date a experților și părților interesate care va fi disponibilă online prin intermediul paginii de internet www.centric.center.

2.Informații suplimentare cu privire la proiect se regăsesc pe pagina de internet a acestuia www.centric.center.

 

 

și prin prezenta sunt de acord

3.Să mă alătur comunității părților interesate a proiectului.

4.Să primesc în mod regulat informări cu privire la proiect și cu privire la activitățile de conștientizare și consolidare a capacității, prin intermediul poștei electronice, la adresa de email sus-menționată.

5.Să am datele mele personale anterior furnizate publicate în baza de date disponibilă online pe adresa de internet a proiectului www.centric.center la secțiunea „ Comunitatea Părților Interesate” (“stakeholders community”)

 

și recunosc în continuare

că:

6.Persoana responsabilă cu managementul datelor personale va fi doamna Irene Facchin, e-mail: irene.facchin@trilogis.it, de la Trilogis Srl (Italia) partener în proiectului CENTRIC.

7.Datele mele personale vor fi stocate în conformitate cu prevederile legislației din Italia.

8.Datele mele personale vor fi utilizate exclusiv pentru activitățile din proiect.

9.Pot solicita în orice moment să fiu eliminate din baza de date prin transmiterea unei comunicări (tot prin intermediul emailului) persoanei responsabile de managementul datelor personale menționată mai sus, precum și prin completarea formularului disponibil online pe pagina de internet www.centric.center la secțiunea „ Comunitatea Părților Interesate” (“stakeholders community”).