Acasă

Centre for ExcelleNce in TerRItorial management and Cadastre

 

Scopul principal al proiectului CENTRIC este de a crea un Centru de Excelenţă capabil să reprezinte, pe termen mediu şi lung, o prezenţă științifică semnificativă la nivelul UE şi internaţional, obţinând o poziţie care să îi permită participarea activă şi influenţarea dezvoltării domeniilor ştiinţifice, cum ar fi procesarea și analiza volumelor mari de date geospațiale 3D/4D, interconectarea datelor geospațiale, clasificarea terenurilor, tehnologia remote sensing a datelor etc.

 

De asemenea, proiectul va urmări crearea unui ecosistem adecvat la nivel naţional şi european, printr-o serie de activităţi de consolidare a capacităţii şi de diseminare.

 

 

Obiective

 

 • Definirea viziunii pe termen lung și a misiunii Centrului
 • Realizarea unei analize SWOT detaliate în domeniul managementului teritoriului și cadastrului în România
 • Definirea unei strategii științifice și de inovare pe termen lung
 • Realizarea unei analize de piață (inclusiv analiza aspectelor privind cererea și oferta în domeniul geospațial)
 • Definirea conceptului de business al Centrului
 • Analiza posibilelor cooperări, alianțe strategice și parteneriate pe termen lung
 • Identificarea factorilor critici de succes
 • realizarea regulamentelor și a altor documente referitoare la statutul Centrului
 • Definirea planului operațional al Centrului
 • Pregătirea unui plan financiar pentru Centru
 • Definirea strategiei de dezvoltare
 • Promovarea transferului de cunoștințe și tehnologie, consolidarea capacității şi asigurarea vizibilității inițiativei.

 

Parteneriat: