ANCPI RO

Centre for ExcelleNce in TerRItorial management and Cadastre

Denumirea Oficială a Partnerului: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI): National Agency for Cadastre and Land Registration (Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară) (ANCPI)

Oraş, Ţară: Bucureşti, România

Adresa de internet: http://www.ancpi.ro/

Descrierea Partenerului

 

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară este organizată ca instituție publică cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, fiind finanțată parţial de la bugetul de stat și parţial prin activitățile proprii (începând de la 1 septembrie 2014), înființată în 2004 prin reorganizarea Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie și prin preluarea activității privind publicitatea imobiliară de la Ministerul Justiției.

În România, la nivel de județ și a orașului București, oficiile de cadastru și publicitate imobiliară sunt constituite ca instituții publice cu personalitate juridică, subordonate Agenției Naționale, prin reorganizarea oficiilor de cadastru, geodezie și cartografie județene și a orașului București şi a birourilor de carte funciară.

Pe lângă implicarea activă în reglementarea normelor de cadastru, ANCPI este gazda unui geoportal virtual http://geoportal.ancpi.ro/ și se evidenţiază ca entitatea națională însărcinată cu alinierea teritoriului României la dispoziţiile Directivei INSPIRE a Uniunii Europene, prin INIS – Infrastructura Națională pentru Informații Spațiale. Directiva cuprinde 34 de teme de date spațiale necesare pentru aplicațiile de mediu, cu componente cheie specificate prin regulamentele tehnice de implementare. INSPIRE este un exemplu unic de abordare regională legislativă, iar în acest context Geoportalul INSPIRE asigură interoperabilitatea și extinderea accesului la date spațiale, metadate, servicii de web și aplicații, ca parte a infrastructurii spațiale române la nivel naţional.

ANCPI a dezvoltat colaborări strânse cu o serie de organisme publice din România, printre care enumerăm câteva: Uniunea Națională a Notarilor Publici, Uniunea Națională a Agențiilor Imobiliare, Asociația Română a Băncilor, Facultatea de Geodezie, Compania Națională Poșta Română, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, Uniunea Națională a Barourilor din România.

Cadastrul și publicitatea imobiliară alcătuiesc un sistem unitar și obligatoriu de înregistrări de date tehnice, economice și juridice, de o importanță națională, inclusiv toate proprietățile imobiliare de pe întregul teritoriu al României.

Sistemul integrat de cadastru și carte funciară, centralizat la nivel national (procesul a început în 2006 și a fost finalizat în Decembrie 2011), oferă informații despre proprietățile imobiliare. Baza de date conține informații despre clădiri deţinute de persoane și de afaceri, data achiziției sau transferului, prezența anumitor condiții referitoare la bunuri (sechestru, ipotecă, etc.).

De la înființarea sa în 2004 (prin O.U.G. 41/2004) ANCPI a depus eforturi considerabile pentru crearea unui sistem unitar, transparent, eficient și modern de evidență a proprietăților imobiliare.

Obiectivele strategice ale ANCPI în vederea dezvoltării unui sistem de cadastru și carte funciară integrat, precum și consolidarea instituțională, au dus la îmbunătățirea considerabilă a legislației în materie de cadastru și carte funciară.

ANCPI realizează și administrează geoportalul INSPIRE al României și se asigură de compatibilitatea acestuia cu geoportalul INSPIRE al Uniunii Europene, îndeplineşte și alte obligații incluse în Ordonanța Guvernamentală nr. 4/2010 privind instituirea infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România, cu modificările și completările Legii nr. 190/2010, cu modificările și completările ulterioare.

 

Experiență în proiecte conexe

 

ANCPI a fost implicată în numeroase proiecte internaționale asociate GIS mapping și problemelor ce țin de cadastru:

  • GLOBAL MAPPING – proiectul are ca obiectiv principal aducerea laolaltă a organizațiilor de resort, agenții naționale, organizații și diverse instituții de cartografie, cadastru și geografie pentru dezvoltarea și furnizarea accesului facil și liber la informații geografice digitale globale armonizate la scala 1:1.000.000.
  • EUROGLOBALMAP – EUROGLOBALMAP presupune realizarea unui set de date digitale topografice uniform și armonizat la scara 1:1.000.000, în parteneriat cu Agențiile Naționale de Cartografie și Cadastru din Europa, prin utilizarea seturilor de date naționale.
  • EUROREGIONALMAP – Principalul obiectiv este crearea unui set multifuncțional de date topografice de referință, uniform și armonizat, la scara 1:250.000, prin utilizarea seturilor de date naționale. Proiectul este realizat în colaborare cu Agențiile Naționale de Cartografie și Cadastru din Europa, în baza contractelor de parteneriate semnate de membri.
  • EURO DIGITAL ELEVATION MODEL (EURODEM) – Obiectivul principal al proiectului este realizarea în format digital a elevațiilor terenului în statele europene (fără a include primul nivel de elevație, respectiv vegetația și structurile construite). În prezent, produsul a fost lansat pe piață fiind disponibil în versiunea EuroDEM v1.0, care include cele 27 de state membre ale Uniunii Europene precum și Croația, Kosovo, Bosnia Herțegovina, Serbia, Muntenegru, Macedonia, Republica Moldova și zona Kalinigrad.
  • Proiectul ESDIN - „Infrastructura de date spațiale europene dezvoltată în baza rețelei celor mai bune practici”.

 

Scurtă descriere a rolului în cadrul proiectului

 

ANCPI își va aduce contribuția la întregul WP01, întrucât este autoritatea teritorială din domeniu din țara unde va fi implementat Centrul. În consecință, va ocupa un loc în ”prima linie” în cadrul WP2 dedicat definirii strategiei științifice și de inovare a clusterului CENTRIC. În cadrul WP3, ANCPI va lucra la T.3.1, T.3.4, T.3.5, T.3.6 și la definirea serviciilor de administrare, a managementului DPI, a modelelor de contract și a anunțurilor de recrutare de personal. WP4 va angaja ANCPI pentru aspectele privind planificarea financiară, analiza SWOT și parteneriatele. În final, în cadrul WP5 ANCPI va juca rolul de coordinator pentru alți parteneri ai proiectului, va coordona proiectul în ansamblu și se va implica în procedurile managementului de risc.