FBK RO

Centre for ExcelleNce in TerRItorial management and Cadastre

Denumirea Oficială a Partnerului: Fondazione Bruno Kessler (FBK)

Oraş, Ţară: Trento, Italy

Adresa de internet: http://www.fbk.eu

 

Descrierea Partenerului

 

Fundația Bruno Kessler (FBK), care a fost în trecut Istituto Trentino di Cultura – Institutul de Cultură din Trentino, a fost înființat în 1962 ca un centru public de cercetare al Provinciei Autonome Trento (Italia). FBK tinde spre excelența științifică, inovare și transfer de tehnologie către companii și serviciile publice. Activitățile principale ale FBK includ informatica avansată, microelectronica, fizica, științele matematice și umaniste. FBK deține peste 350 de cercetători și dezvoltatori ce oferă dovezi experimentale pentru piață, creșterea culturală și bunăstarea și asistența socială. FBK a lansat peste 20 de companii afiliate în ultimii ani și este parte a Institutului European de Inovare și Tehnologie, EIT ICT Labs: Trento este unul dintre centrele de colocare ale EIT ICT Labs, împreună cu Berlin, Paris, Helsinki, Stockholm și Eindhoven. FBK se va alătura consorțiului prin divizia 3D Optical Metrology – Metrologie Optică (3DOM) ce deține expertiza în domeniul cartografiei 3D, scanare topografică reală 3D (fotogrametrie, scanare cu laser) și proiectare/modelare, integrare date și senzori și segmentare model 3D. 3DOM deține 9 cercetători cu pregătire în domeniu și experți în fotogrametrie, scanare laser, scanare topografie 3D, informatică și geomatică.

 

Experiență în proiecte conexe

 

FBK și divizia sa 3DOM sunt active și implicate în cartografia 3D, cartografia și cercetarea GIS. 3DOM desfășoară în prezent un proiect de colaborare cu Japonia din cadrul FP7 denumit “RAPIDMAP” ce se ocupă de crearea de geo-informații aproape în timp real în timpul producerii de dezastre naturale. 3DOM este implicat, de asemenea, împreună cu diverse companii din domeniul fotogrametriei, în proiecte de C&D. 3DOM a finalizat recent proiectul “3D Solar Web”(finanțare locală) în cadrul căruia s-a generat o aplicație web GIS ce analizează potențialului fotovoltaic al acoperișurilor clădirilor, începând de la modelele detaliate 3D ale orașelor și de la ortoimagini.

 

Scurtă descriere a rolului în cadrul proiectului

 

FBK se va implica în sarcinile WP1 prin publicațiie generale și diseminarea de informații. În cadrul WP2, FBK va juca un rol cheie în identificarea tututor aspectelor științifice și de inovare pentru agenda de activități științifice și cercetare aplicată. Un rol important va fi jucat de FBK în cadrul WP3 (planul de educație și formare profesională) și în cadrul WP4 (analiza pieței și a factorilor de succes).

 

Find out more:

 

Co-funded by the Horizon 2020 Framework Programme of the European Union

 

Ionut Virlan

 

Splaiul Independenței nr.202 A, sector 6, 060022 Bucuresti (Romania)

tel: (+4) 0755 089 898

ionut.virlan@ancpi.ro