INI-NOVATION RO

Centre for ExcelleNce in TerRItorial management and Cadastre

Denumirea Oficială a Partnerului: INI-NOVATION GmbH (INI-NOVATION)

Oraş, Ţară: Hessen, Germany

Adresa de internet: http://www.ini-novation.com

 

Descrierea Partenerului

 

INI-NOVATION este o companie internațională de consultanță în afaceri ce se axează pe managementul inovării și comercializarea de tehnologie. Compania oferă servicii personalizate pentru trei categorii de clienți:

Administrațiile locale: INI-NOVATION oferă consultanță administrațiilor de la nivel global pentru construirea de politici de inovare și dezvoltarea de strategii precum și de concepte de afaceri și dezvoltare durabilă pentru entitățile ce activează în sfera tehnologiilor și a inovării.

Universitățile și Institutele C&D: INI-NOVATION transferă în mod activ rezultatele cercetărilor către piețe prin intermediul consultanței oferite institutelor orientate pe cercetare și inovare din sfera evaluării tehnologice, exploatării și valorificării. Noi dezvoltăm strategii personalizate de comercializare a tehnologiilor atent selecționate și sprijinim înființarea de companii derivate bazate pe crearea de cunoștințe.

Companiile private: Prin oferirea serviciilor și a expertizei în domeniul transferului tehnologiei și al managementului inovării, INI-NOVATION se axează pe calificarea antreprenorială și pe crearea de noi companii high-tech. INI-NOVATION sprijină IMM-urile în procesul de dezvoltare și oferă, în același timp, servicii de internaționalizare.

Activitățile INI-NOVATION sunt extinse constant la nivel internațional prin intermediul sucursalelor și partenerilor din întreaga lume. INI-NOVATION deține o rețea largă de investitori de capital, tehnologie, piața și licențiere și experți în antreprenoriat. Experții parteneri se implică activ în procesele de monitorizare (screening) și exploatare. Astfel, oferim clienților noștri servicii personalizate de consultanță ce răspund nevoilor lor specifice. Rețeaua INI-NOVATION oferă partenerilor noștri soluții și oportunitatea de a-și extinde și dezvolta afacerea și în alte țări.

 

Experiență în proiecte conexe

 

INI-NOVATION va contribui prin experiența sa vastă la dezvoltarea de ecosisteme inovative. Directorul General, Wolfgang Kniejski, a câștigat recunoașterea internațională prin înființarea de centre de cercetare, parcuri tehnologice și științifice, incubatoare, oficii de transfer al tehnologiei și companii derivate, în întreaga lume (Fraunhofer-Gesellschaft, Germania; CESAH = ESA Incubator, Germania; GraphicsMedia Net – Network pentru cooperarea în C&D aplicată; și altele). Împreună cu echipa sa vor funcționa ca experți cheie pentru dezvoltarea conceptului de afaceri al CENTRIC, pentru accesarea unei rețele internaționale de organizații partenere și pentru dezvoltarea operațiunilor viitoare sustenabile. Legătura strânsă de colaborare dintr INI și Laboratoarele EIT TIC va permite conectarea CENTRIC la activitățile de inovare ale laboratoarelor și va stabili o colaborare multilateral dezvoltată dintre știință și comunitățile de afaceri.

 

Scurtă descriere a rolului în cadrul proiectului

 

INI va desfășura sarcinile de analiză strategică pentru a contribui la stabilirea viziunii, misiunii și obiectivelor CENTRIC. Rezultatele analizei vor furniza informații importante pentru diferitele elemente ale planului de afaceri, precum nevoile și analiza cerințelor specifice, strategia de marketing și diseminare, conceptele de afaceri și modelele de sustenabilitate, conceptele și activitățile de marketing și DPI, transferul de tehnologie și licențiere, campaniile de conștientizare a publicului, analiza impactului precum și planificarea resurselor și cea financiară. INI-NOVATION va fi liderul WP4 și va sprijini și alte pachete de lucru și sarcini asociate.

INI-NOVATION va fi interesată de stabilirea pe termen lung a unei rețele de organizații partenere în jurul CENTRIC pentru a se reflecta nivelul transnațional al parteneriatelor și sistemul de cercetare ce va produce plus valoare, precum și dezvoltarea și transferul de inovare pe piață. De asemenea, INI-NOVATION va sprijini măsurile menite să implementeze un nivel operațional sustenabil al CENTRIC și reputația durabilă pe plan internațional, spre ex. prin colaborarea cu organizații renumite precum Institutul Fraunhofer IGD din Germania sau Rețeaua Europeană a Centrelor de Afaceri și Inovare EBN din Belgia.

INI-NOVATION va defini etapa inițială de dezvoltare care va dura trei ani, dincolo de finanțarea oferită de CE, în baza creării de alte noduri CENTRIC în străinătate. Astfel, CENTRIC își va consolida rolul și va deveni un centru de referință ce va promova sinergia dintre institutele membre.

Find out more:

 

Co-funded by the Horizon 2020 Framework Programme of the European Union

 

Ionut Virlan

 

Splaiul Independenței nr.202 A, sector 6, 060022 Bucuresti (Romania)

tel: (+4) 0755 089 898

ionut.virlan@ancpi.ro