KU LEUVEN RO

Centre for ExcelleNce in TerRItorial management and Cadastre

Denumirea Oficială a Partnerului: KU-LEUVEN

Oraş, Ţară: Leuven, Belgium

Adresa de internet: http://www.kuleuven.be/english

 

Descrierea Partenerului

 

KU LEUVEN este una dintre cele mai vechi și mai renumite universități din Europa. Numără 56.000 de studenți (41.000 în KU LEUVEN), dintre care mai mult de 10.000 sunt străini (6.000 în KU LEUVEN) și 11.544 de angajați (excluzând Spitalele Universitare). Universitatea oferă educație academică prin programele de licență, masterat și doctorat (PhD). KU LEUVEN desfășoară cercetări în sfera tuturor disciplinelor academice. Biroul de transfer al tehnologiei Cercetare & Dezvoltare KU LEUVEN R&D susține cercetătorii în interacțiunea cu sectorul industrial, cel guvernamental și cu societatea în ansamblu, și susține activ crearea de companii derivate inovative (peste 90 până în prezent). Consultanța și sprijinul științific sunt, de asemenea, oferite. Din cadrul KU LEUVEN, două entități vor fi implicate în proiect: Divizia Aplicații Spațiale – Spatial Applications Division (SADL) și Institutul de Administrație Publică – Public Governance Institute (PGI). Misiunea SADL este de a tranfera cunoștințe din sfera academică în societate, din domeniul geospațial, și prin studiile de sprijinire și dezvoltare a politicilor bazate pe analiza spațială și dezvoltarea de aplicații geo-ICT și baze de date. SADL desfășoară cercetări aplicate, oferă consultanță și pregătire profesională în domeniul geomaticii, GIS, SDI și, în special, geo-ICT. Sunt acoperite diverse domenii ale aplicațiilor și politicilor, printre care: agricultura și mediul, pădurile, natura și managementul peisagistic, agricultura, mobilitatea și transporturile, dezvoltarea urbană și regională și turismul. SADL este una dintre cele 70 de divizii C&D ale KU LEUVEN din Belgia:www.sadl.kuKU LEUVEN.be. Misiunea PGI este de a aduna cunoștințe și soluții privind politicile implementate, administrația și politicile publice la nivel local, regional, federal, European și internațional. PGI intenționează, prin aportul științific, să îmbunătățească procesul de implementare a politicilor, de organizare și managementul administrațiilor publice. PGI este un institut de cercetare internațional și multidisciplinar, care se axează pe diferitele aspecte ale administrațiilor publice. Cercetarea fundamentală și aplicată fac parte dintre activitățile desfășurate, accentul câzând pe teorie, cercetare empirică și practică. Cercetarea comparată face parte din competențele de bază ale institutului. Prin intermediul serviciilor publice, PGI intenționează să asigure transferul de tehnologie și să ofere soluții pentru procesele administrative și de elaborare a politicilor.

 

Experiență în proiecte conexe

 

KU LEUVEN promovează activ crearea de companii inovative care folosesc rezultatele din cercetare pentru dezvoltarea de companii afiliate operaționale, care se transformă în companii de succes pe piață: spre ex. Luciad, un IMM din sectorul geospațial, ce a fost creată în baza activităților Departamentului de Informatică. De asemenea, și alte companii afiliate au fost lansate pe piață. KU LEUVEN sprijină inițiativele de transfer al cunoștințelor către alți stakeholderi din sfera academică, privată și din sectorul public, din alte părți ale Europei și de pe Glob.

KU LEUVEN, și în special SADL și PGI sunt foarte active în domeniul implementării de tehnologii geospațiale inovative în organizații. KU LEUVEN aplică soluții multi și interdisciplinare pentru astfel de procese de transfer. Implementarea de noi tehnologii nu ține doar de tehnologie în sine: ci și alte aspecte, precum cel instituțional, administrativ, legal, care sunt la fel de importante.

SADL și PGI au fost implicate în proiectul ”Infrastructura de Date Spațiale pentru Inovarea Sectorului Public” - “Spatial Data Infrastructures for Public Sector Innovation” un proiect care a abordat modul în care tehnologiile geospațiale pot fi integrate în procesele administrative și guvernamentale (2007-2011). SADL a fost implicată în peste 150 de proiecte la nivel național, European și global. O serie de proiecte s-au ocupat de transferul de know-how în domeniul geospațial, precum și de suportul științific și tehnic oferit pentru implementarea de tehnologii geospațiale avansate la nivel de administrare. În prezent, sunt desfășurate o serie de colaborări științifice în domeniul cartografiei 3D, iar altele lucrează la datele interconectate Linked (Open) Data, mecanisme de securizare a accesului, dezvoltarea de specificații ale datelor, etc. SADL este foarte activă în inițiativele CEN/TC 287 și OGC. În prezent, SADL conduce proiectul LLP-ERASMUS – Informația Geografică - ‘Geographic Information – Need to Know (GI-N2K)’ care dezvoltă o nouă versiune a Corpsului de referință al cunoștințelor GIS & Tehnologiei (BoK). PGI a fos implicată în multe proiecte dedicate administrării, managementului performanței și politicilor de date. Promovează activ și sprijină implementarea de noi tehnologii în organizații guvernamentale și se ocupă de transferul de know-how către administrațiile publice. Atât SADL cât și PGI sprijină organizațiile internaționale în implementarea de noi tehnologii geospațiale prin dezvoltarea de strategii geo-ICT.

 

Scurtă descriere a rolului în cadrul proiectului

 

În cadrul PL1, KU LEUVEN va oferi sprijin pentru consolidarea capacităților din cadrul comunității CTD. În timpul WP2, vor contribui la definirea soluției de ultimă generație de administrare teritorială și la planul de dezvoltare durabilă, precum și la identificarea celor mai bune practici în ceea ce privește aspectele tehnice și regulatorii, care vor fi folosite apoi pentru definirea strategiei științifice și de inovare a viitorului Centru.

În principal, în timpul WP3, KU LEUVEN va avea un rol central în definirea planului de management și de educație și formare profesională și va contribui la definirea programului de mobilitate comună. Pentru WP4, KU LEUVEN se va implica în realizarea analizei SWOT.

 

 

Find out more:

 

Co-funded by the Horizon 2020 Framework Programme of the European Union

 

Ionut Virlan

 

Splaiul Independenței nr.202 A, sector 6, 060022 Bucuresti (Romania)

tel: (+4) 0755 089 898

ionut.virlan@ancpi.ro