URBAN-INCERC RO

Centre for ExcelleNce in TerRItorial management and Cadastre

Denumirea Oficială a Partnerului: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare in Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă (URBAN-INCERC)

Oraş, Ţară: Bucharest, Romania

Adresa de internet: http://www.incd.ro

Descrierea Partenerului

 

INCD URBAN-INCERC este Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare, unic în România, specializat în construcții și economia clădirilor, dezoltare durabilă, urbanism şi amenajarea teritoriului, având recunoştere naţională şi internaţională (IAFOR, IAESTE, RED, ENBRI, UEAtc, WFTAO, EOTA). Cei peste 100 de cercetători elaborează studii de fundamentare în domeniile construcţiilor, urbanismului şi amenajării teritoriului, în cadrul programelor de cercetare naţionale şi internaţionale. Cercetările din sfera de expertiză sunt desfășurate în cadrul programelor naționale (Cercetare Națională, Planul de Dezvoltare și Inovare, studii finanțate de administrațiile centrale și locale) și a cercetărilor de pe plan internațional (NATO, SEE, ESPON, FP7).

Institutul promovează dezvoltarea de soluții strategice, de analiză și transfer a celor mai bune practici și de optimizare a proceselor de implementare. Publicațiile, conferințele și comisiile funcționează cu scopul de a înlesni diseminarea de informații și de cunoștințe și de a menține dialogul cu un public informat.

În timpul Programului URBACT din 2012 a devenit Punctul Național de Diseminare, astfel URBAN-INCERC și-a consolidat rolul de voce respectată și rețea importantă de schimb de informații și cunoștințe din domeniul dezvoltării urbane durabile. Institutul URBAN-INCERC asigură schimbul intens de idei și experiență dintre specialiști și cercetători și a colaborărilor din cadrul rețelelor naționale și europene.

 

 

Experiență în proiecte conexe

 

Sucursala URBANPROIECT a fost implicată într-o serie de proiecte RTD (cercetare, transfer tehnologie, dezvoltare), precum proiectele europene dezvoltate prin CADSES sau Programul SEE, sau proiecte interne, ce au în comun utilizarea tehnologiei GIS în activitățile ce țin de urbanism și dezvoltare spațială. Experiența la nivel internațional include proiecte de cooperare transnațională și transfrontalieră, dezvoltate prin proiecte europene de cercetare și dezvoltare din Sud-Estul Europei și prin programele ESPON. În acest context, menționăm unele dintre proiectele realizate: Strategia transnațională de dezvoltare teritorială durabilă a zonei Dunării cu accent pe turism” – DATOURWAY (Sud-Estul Europei), ”Schimbări climatice și efecte teritoriale asupra economiilor locale și regionale în Europa” – ESPON CLIMATE (ESPON), ”Dezvoltarea bazinului hidrografic al râului Tisa” – TICAD – Tisa Catchment Area Development, ”Strategia de Dezvoltare a Regiunilor Trans-Dunărene - DONAUREGIONEN+ (INTREREG IIIB and SEE), “From Army to Entrepreneurship” – FATE (SEE).

 

Scurtă descriere a rolului în cadrul proiectului

 

În timpul WP1, URBAN va conduce activitățile generale de publicare și de stabilire de legături cu alte inițiative. În timpul WP2, URBAN va juca un rol cheie prin contribuția adusă la definirea strategiei științifice și a căii de inovare. În timpul WP3, sarcina principală va fi crearea unui plan de educație și formare profesională și stabilirea programului de mobilitate comună. În mod similar altor parteneri, URBAN va lucra la strabilirea strategiei generale și la alte aspecte de natură financiară cuprinse în WP4.

 

Find out more:

 

Co-funded by the Horizon 2020 Framework Programme of the European Union

 

Ionut Virlan

 

Splaiul Independenței nr.202 A, sector 6, 060022 Bucuresti (Romania)

tel: (+4) 0755 089 898

ionut.virlan@ancpi.ro