Fișa Informativă

Centre for ExcelleNce in TerRItorial management and Cadastre

Fișa Informativă

Fisa Informativa prezintă motivaţia care stă la baza proiectului şi obiectivele, specifică domeniile de aplicare și detaliază rezultatele finale.

 

Motivaţia proiectului şi obiectivele

Spre deosebire de majoritatea țărilor europene, România nu are încă un cadastru general, referitor la limitele unităților administrativ-teritoriale, proprietăților, ariilor publice și private care ar putea oferi date esențiale și complete pentru întreg teritoriul țării. Există încă o situație juridică neclară a mai multor parcele imobiliare, deoarece multi proprietari nu au acte de proprietate din cauza lipsei unui sistem aprofundat de înregistrare a terenurilor (lipsa în certitudinea posesiunii). Un astfel de deficit reprezintă un element critic pentru economia țării, deoarece face foarte dificilă executarea contractelor juridice, cum ar fi achiziţia de terenuri.

Situația juridică și cadastrală a terenurilor agricole este o consecință a istoriei ultimelor decenii. Din punct de vedere istoric, Transilvania, Banat și Bucovina, adică acele regiuni din România care au aparținut odata Imperiului Austro-Ungar, au avut, în secolul al 19-lea, un registru funciar de evidenţa tehnică și fiscală. După unificarea teritoriilor românești în 1918, abia în anul 1933 a fost emisă prima lege privind cadastrul și cartea funciara, modificată ulterior în 1938. În perioada comunistă (1948-1989) punerea în aplicare a acestei legi a fost întreruptă și limitată la evidenţa terenurilor în ceea ce privește categoriile de proprietate și proprietari, fără un efect juridic de intabulare.

Pentru a răspunde provocărilor date de noua economie de piață, în 1996 guvernul a adoptat Legea cu privire la Cadastru și Publicitate Imobiliară, republicată în 2013, când a fost înființat Oficiul Național de Cadastru și Publicitate Imobiliară, actualmente redenumit ca Agentia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, ANCPI (coordonatorul proiectului CENTRIC). Între 2007 și 2008, toate titlurile de proprietate autentice au fost scanate și salvate într-o bază de date. Mai multe planuri de delimitare au fost convertite din format analogic în format digital și stocate în baza de date națională, aceasta reprezentând o componentă importantă a cadastrului general.

Ca urmare, 2,800,000 de documente cadastrale aferente la 35 din 41 de județe (nivelul NUTS3), au fost scanate și salvate în baza de date. Alte 1,781,456 de registre cadastrale au fost convertite în format digital. În aceeași perioadă, autoritățile locale au trebuit să creeze planuri de parcelare, prin introducerea titlurilor de proprietate în cartea funciară. În plus, proiectul CESAR a condus la crearea unui registru al proprietăților imobiliare, urmat de intabularea gratuită în 91 de NUTS5 (comune) în zonele rurale, din cele 42 de unități teritoriale NUTS3. Acest lucru a permis înregistrarea gratuită în registrul cadastral a proprietăților imobiliare, cu identificarea proprietarilor lor de drept. Cu toate acestea, lipsa de fonduri a dus la imposibilitatea finalizării acestui proiect, care a fost finanţat în cadrul unui acord cu Banca Mondială.

Ultimele date statistice ale ANCPI arată că în prezent există aproximativ 6,200,000 de proprietati imobiliare, înregistrate în Sistemul Integrat de Cadastru și Publicitate Imobiliară, sistem informatic dezvoltat de ANCPI. Totuși, aceasta reprezintă estimativ doar 15% din numărul total de proprietăți imobiliare existente la nivel național. Sistemul Integrat de Cadastru și Publicitate Imobiliară este unul din elementele principale de infrastructură conform planificarii prevazute în programul 2013-2016 al guvernului român.

Impactul social și economic reprezentat de existenţa unui Sistem Integrat de Cadastru si Publicitate Imobiliara va fi de mare amploare. Pentru acest motiv, și foarte important pentru CENTRIC, guvernul român a decis să asigure sprijin financiar în vederea dezvoltării unui Program Național pentru un Sistem Unitar de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu un focus pe crearea unei baze de date unice care să conţină toate informaţile cu privire la proprietăţile imobiliare existente. Hotărârea Guvernului nr. 448/2013 prevede că "Sistemul Integrat de Cadastru și Publicitate Imobiliară în zonele urbane" va trebui să fie implementat treptat, inclusiv prin atragerea de resurse financiare alternative. Eficientizarea publicităţii imobiliare şi a cadastrului, cadrul legal integrat și transparența sunt printre principiile de dezvoltare ale piețelor imobiliare solide și durabile așa cum s-a arătat de către UNECE REM (Grupul Consultativ pe Piaţa Imobiliară) - Cadrul Politic pentru Pieţe Imobiliare Durabile, 2010.

Scopul principal al proiectului CENTRIC este de a crea un Centru de Excelenţă care să devină, pe termen mediu şi lung, o prezenţă semnificativă în mediul ştiinţific european şi internaţional.

 

Rezultate

Scopul principal al proiectului CENTRIC (www.centric.center) este de a crea un Centru de excelenţă care să devină, pe termen mediu şi lung, o prezenţă semnificativă în mediul ştiinţific european şi internaţional, având o participare activă prin care să poată influenţa dezvoltarea unor tehnologii şi domenii ştiinţifice, cum sunt procesarea şi analiza volumelor mari de date geospaţiale 3D/4D, interconectarea datelor geospaţiale, tehnici de clasificare a terenurilor, tehnologia remote sensing a datelor, etc.

De asemenea, proiectul va urmări crearea unui ecosistem de cercetare relevant la nivel naţional şi european, printr-o serie de activităţi de consolidare a capacităţii şi de diseminare.

 

Participants

Coordonator: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Parteneri:

  • PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (PAT)- IT
  • INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN CONSTRUCTII URBANISM SI DEZVOLTARE TERITORIALA DURABILA URBAN-INCERC (URBAN-INCERC) – RO
  • FONDAZIONE BRUNO KESSLER (FBK) – IT
  • TRILOGIS SRL (TRILOGIS) – IT
  • INI-NOVATION GMBH (INI-NOVATION) – D
  • TECHOPORT SA (TECHNOPORT) – LU
  • KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN (KU LEUVEN) - BE

 

Finantat prin:

Programul Orizont 2020

Domeniul:

WIDESPREAD-2014-1 TEAMING

Cost Total:

€ 498K

Contribuţie UE:

€ 498K

Nr. referinţa proiect:

664573

Executare:

De la 01/06/2015 la 31/05/2016

Status proiect:

Deschis

Cartea de Identitate a Proiectului

Links

Date de contact

Ionut Virlan, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Splaiul Independenței nr.202 A, sector 6, 060022 Bucuresti (Romania)

ionut.virlan@ancpi.ro

tel: 0755 089 898