Proiectul

Centre for ExcelleNce in TerRItorial management and Cadastre

 

CENTRIC se raportează la tema “WIDESPREAD-2014-1 TEAMING” din cadrul pilonului principal "Răspândirea excelenței și lărgirea participării". Proiectul abordează în mod clar fiecare provocare specifică conform definiţiei din apel.

 

Proiectul Centric (www.centric.center) se va ocupa de managementul şi gestionarea teritoriului, ca o pre-condiţie esenţială pentru o gamă foarte largă de aspecte economice şi sociale. Acest lucru va fi realizat prin promovarea excelenței științifice în domenii precum: imagini aeriene și satelitare, analiza și procesarea volumelor mari de date geospațiale 3D/4D, interconectarea datelor geospațiale, fotogrammetrie, măsurători terestre, simulări, extragerea atributelor, clasificarea terenurilor, detectarea schimbărilor și monitorizarea teritoriului în baza tehnologiei remote sensing.

 

Întregul proiect este bazat pe crearea parteneriatelor de durată între parteneri din ţări dezvoltate, precum şi din ţări mai puţin dezvoltate, inclusiv cooperarea interinstituţională între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi corespondentul din Trentino, Italia, considerat ca exemplu de bună practică la nivelul Uniunii Europene.

 

Proiectul are ca scop crearea unui nou cluster, un ecosistem de cercetare și inovare construit în jurul Centrului de Excelenţă şi Inovaţie, unde cei interesaţi (centrele de cercetare, administraţia publică şi industrie) pot beneficia de un transfer semnificativ de “know-how” din alte ţări ale UE, prin valorificarea conceptelor de succes şi inovare în domeniu.